چاپ پوستر

فرم هایی در ابعاد بزرگ که با طراحی های خلاقانه برای تبلیغات، آموزش، فراخوان، اطلاع رسانی و یا معرفی محصول جدید مورد استفاده قرار می گیرند.

ویژگی منحصر به فرد پوسترها نسبت به دیگر روش های تبلیغاتی سرعت و کیفیت انتقال پیام است.

چون در زمان محدود بازخورد بالایی دارد.

استعلام قیمت