ست اداری

مجموعه ای از اوراق اداری که با طرح گرافیکی منسجم (طرح لوگو و رنگ سازمانی شرکت) جهت انجام امور اداری و تجاری و همچنین مکاتبات با سایر ادارات و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ست اداری یک سازمان نشان دهنده هویت سازمان است که وجهه و اعتبار شما را در نظر همکاران و مشتریان نمایان می کند.

کارت ویزیت تیراژ کمتر از 1000 (دیجیتال)

کارت ویزیت با تیراژ بیشتر از 1000 عدد که به صورت اختصاصی چاپ می شود.

استعلام قیمت