چاپ مجله

مجله یکی از انواع نشریات است که جایگاه ویژه ای در نظر افراد علاقه مند به این رسانه های چاپی را دارد.

مجله نوعی نشریه ادواری است که در زمان های خاص چاپ می شود و به صورت ماهانه یا هفتگی منتشر می شود مجلات از نظر موضوعی به شکل عمومی یا تخصصی در زمینه های مختلف منتشر می شوند.

استعلام قیمت