چاپ فولدر

ابزاری است که از طریق آن می تواند دسته ای از اوراق و اسناد اداری و یا بروشور های تبلیغاتی محصولات و خدمات به CD های تبلیغاتی به صورت یک بسته بندی در کنار هم قرار داد و نگهداری کرد.

فولدر در ابعاد و اشکال متنوع و کاغذ و مقوا های مختلفی قابل چاپ است که به سلیقه و خلاقیت شما و طراح بستگی دارد.

از آنجا که فولدر ها می توانند جنبه تبلیغاتی نیز داشته باشند در طراحی و چاپ آن، کیفیت را در اولویت قرار دهید.

استعلام قیمت