چاپ بروشور

یک فرم تک برگی یا چند برگی در ابعاد مختلف است که به منظور معرفی کالا و خدمات تولید می شود که در فضای کم اطلاعات مناسبی را به مخاطب انتقال می دهد.

در بروشور به جنبه های فنی و ویژگی های فنی کالا نیز پرداخته می شود.

در مقایسه با ابزراهای تبلیغاتی دیگر، بروشور می تواند کم هزینه تر و سود آورتر باشد.

باید توجه داشت اطلاعاتی که بر روی بروشور ثبت می شود، بیانگر ویژگی مناسبی از محصول و یا خدمات شما باشد تا اثر مثبتی بر فروش شما داشته باشد.

استعلام قیمت