چاپ کتاب

برای چاپ کتاب به دو روش می توان عمل کرد.

چاپ دیحیتال: چاپ با کیفیت بالا و تیراژ کم (به صرفه برای مشتری)

چاپ افست: چاپ با کیفیت بالا و تیراژ بالا و به درخواست مشتری

استعلام قیمت